078-8420308

Credit Control

Binnen elke onderneming is het belangrijk te beschikken over voldoende liquide middelen. In hoeverre uw klanten aan hun betalingsverplichting voldoen is dan ook van groot belang.

Door het inschakelen van onze afdeling credit control kunnen wij samen met u er zorg voor dragen dat de post “debiteuren” op uw balans lager wordt. Dit geeft u meteen meer liquiditeit.

Of we richten samen met u uw processen om de betalingen binnen te krijgen opnieuw in. Het is altijd goed om eens te kijken of alles nog loopt zoals verwacht. Zo niet, kan het worden aangepast en mochten de processen wel lopen zoals verwacht en voldoen ze aan de eisen die er aan gesteld worden, is er in ieder geval weer naar gekeken. Binnen uw onderneming is het belangrijk uw processen te vormen en te gebruiken. Maar het is ook belangrijk ze te blijven controleren.

Voor meer informatie over onze afdeling Credit Control:

Raadzaam_creditcontrol

Credit Control

Mocht onverhoopt betaling van bepaalde facturen toch uitblijven, kunnen wij u tevens bijstaan in het minnelijke en juridische traject van incasso.

In deze tijd is belangrijk tijdig in te grijpen indien facturen niet worden voldaan. Vaak is het al een teken aan de wand. Ondanks beloftes van uw klant is er de mogelijkheid dat  er gewoon niet betaald kan worden. Ook uw klant verkeerd in zware tijden. Dan is het verstandig tijdig in te grijpen. Wij verzorgen deze dienst vanuit Goederaad-Incassobureau.

Met behulp van gespecialiseerde mensen op dit gebied kunnen wij er voor zorg dragen dat de betaling alsnog wordt gedaan. Binnen het minnelijke traject gaat dit bijna altijd op basis van No Cure No Pay.

Voor meer informatie over Goederaad-incassobureau:

Goederaad_Incassobureau_logo

Goederaad-incassobureau